Allmänna tävlingsregler

För att delta i Viking Lines tävlingar krävs en prestation från deltagaren, exempelvis svar på en specifik fråga och/eller en motivering. När du deltar i någon av våra online-tävlingar gäller även dessa generella regler gäller (om inget annat anges).

1. Allmänt
Genom att delta i en tävling accepterar du att ska följa:

  • (a) dessa regler (som kan ändras av oss)
  • (b) att alla våra beslut avseende tävlingen i fråga är slutgiltiga och kan inte överklagas.

2. Vinster
Vinsterna i våra tävlingar är alltid personliga och får varken säljas eller ges bort till annan person. De kan inte heller bytas mot kontanter.

3. Vinstskatt och extra kostnader
Våra tävlingsvinster är skattefria om de värderas till högst 1300 kronor. I annat fall betalas eventuell vinstskatt av vinnaren.

Viking Line ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

4. Rätten av diskvalificera
Vi har rätten att diskvalificera deltagare om denne inte följt dessa generella tävlingsregler eller särskilda regler för en viss tävling.

5. ID-handlingar och specifika datum
Om en resa/kryssning utgör ett pris ansvarar vinnaren själv för att hen har giltiga id-handlingar till hands.

När vinsten kräver att resan ska ske på visst datum måste vinnaren kunna resa just det datumet. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativt datum.

6. Åldersgräns och restriktioner kring vem som får delta
Alla våra kryssningar från Stockholm har 21 års åldersgräns och därför gäller samma åldergräns för samtliga tävlingar om inget annat anges.

Tävlingarna är varken öppna för Viking Line-anställda, våra närmaste vänner, sponsorer eller andra företag som bidragit med priser till en särskild tävling.

7. Rättigheter
Om du deltar i en tävling genom att skicka in kreativt material (t.ex. bilder, teckningar eller namnförslag), ger du oss en oåterkallelig, global, för evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt.

8. Information om vinnare
Vinnaren kontaktas personligen genom ett mejl, en kommentar på Facebook/Instagram eller ett telefonsamtal så snart som möjligt efter det att tävlingen avgjorts. Skulle vinnaren underlåta att svara har vi efter 48 timmar rätt att utse en ny vinnare.

9. Ansvar
Vinnaren godkänner att vare sig vi eller våra sponsorer har något ansvar för stöld eller förlust av vinsten, en inställd resa eller en personskada i samband med en kryssning i vår regi.

Facebook har ingen som helst delaktighet i eller ansvar för tävlingar som anordnas av oss på Viking Line.