Avbokning/återbetalning

För att ha rätt till återbetalning krävs att avbokning görs enligt villkoren nedan.

Avbokning enskilda resenärer

Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den så snart som möjligt, senast 24 timmar före avresa. Har du bokat bussanslutning till din resa räknas avgångstiden då bussen går. Det gör du via Min bokning eller på telefon 08-452 40 00.

Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Resor som ej är fullt betalda avbokas enligt på bekräftelsen angiven förfallodag/tidpunkt.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

Återbetalning

Allmänt

Du har rätt till avbokning med återbetalning eller byte av datum senast 24 timmar innan avresa. Vid avbokning dras 10% av resans pris av, dock minst 100 kronor eller 10 euro. Detta avdrag görs inte om du har avbeställningsskydd, kan visa läkarintyg, byter till måltids-eller hyttkategori (eller annat arrangemang) med lägre pris eller bokar en ny resa med avresa inom 6 månader. För att ha rätt till återbetalning för avbokningar närmare än 24 timmar innan avresa krävs läkarintyg. Läkarintyg täcker för en hytt och ska vara Viking Line tillhanda inom 10 dagar.  Notera att specialkryssningar, charteravgångar samt resor med teaterbiljetter, opera, konserter och andra evenemangsbiljetter har avvikande återbetalningsvillkor. Service- eller expeditionsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas inte.

Som alternativ till återbetalning för avbokade resor kan du i vissa fall behålla pengarna innestående för ny resa inom 6 månader från avbokningsdatumet. När du avbokar en resa och sedan bokar en ny resa följer betalningsinformationen inte med till den nya bokningen. Vår resetjänst kan dock flytta över summan till den nya bokningen. Det gör du genom att ringa vår resetjänst på telefon 08-452 40 00. Vänligen notera att det innestående beloppet, om det inte utnyttjats inom 6 månader, förfaller. Detta gäller dock inte då du betalt din resa med kort per telefon, pengarna måste i det fallet återbetals till det kort som resan betalts med efter att en återbetalningsansökan gjorts. Tillgodosummor mindre än EUR 10/SEK 100 blir innestående på bokningen i sex månader. Ingen avgift dras från summan i detta fall. Om det gäller ändring av bokning, inget avbokas, kan summan återbetalas kontant oberoende av belopp, ingen avgift dras från dessa summor.

Reguljär resa ("enkelresa")

Har en reguljär t/r-resa bokats (= två enkelresor) måste returresan avbokas senast 24 timmar före returavgången. Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

Resa med hotellövernattning

Avbokning måste ske senast 24 timmar före avresan. Avbeställningsskydd kan även köpas till resor med hotellövernattning.

Om du inte gör hela resan

Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Rutin för återbetalning

Du kan göra din ansökan om återbetalning i samband med avbokningen via internet eller i efterhand genom att gå in på Ändra/Sök bokning.

Vid kontakt med vår resetjänst ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt.

Avbokning av stuga

Om du bokat stuga minst en vecka

Har du bokat din stuga minst en vecka och avbokning sker tidigare än 6 veckor före hyresperioden så återbetalas hela stughyran. Avbokar du senare än 6 veckor innan hyresperioden debiteras 100% förutsatt att stugan ej hyrts ut till annan kund.

Om du bokat stuga ett eller flera dygn

Om du bokat stuga ett eller flera dygn (dock mindre än en vecka) så ska avbokning ske tidigare än tre veckor innan hyresperiodens start. Då återbetalas hela stughyran. Avbokar du senare än tre veckor före hyresperioden debiteras 100% förutsatt att stugan ej hyrts ut till annan kund.

Sjukdom eller olycksfall

Avbokar du som hyresgäst på grund av akut sjukdom som styrks med läkarintyg eller olycksfall/dödsfall som drabbat dig själv eller din maka/make, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken du sammanbor och styrker detta med läkarintyg återbetalas hela stughyran.

Expeditionsavgift återbetalas ej. Läkarintyget sändes till Viking Line inom en månad.

Konferens och gruppresor

10–99 personer

Avbokning/datumbyte senast Av resans pris betalas
30–15 dygn före resan 25%
14–3 dygn före resan 50%
Senare än 72 timmar före resan 100%

100–499 personer

Avbokning/datumbyte senast Av resans pris betalas
60 dygn före resan 10%
30–15 dygn före resan 25%
14–3 dygn före resan 50%
Senare än 72 timmar före resan 100%

Medicinska skäl

Avbokning/datumbyte senast Av resans pris betalas
Mot uppvisande av läkarintyg

Avgiftsfritt endast för resenär med läkarintyg, ej hela gruppen.