Kids deck

Ungdomsgrupper

Som ungdomsgrupp (minst 10 personer) definieras en grupp med deltagare som ej uppfyller gällande åldersgräns. Endast gruppens reseledare får boka resan och betala bokningen.

Samtliga resenärer måste legitimera sig med giltig ID-handling, körkort, pass, ID-kort eller FPA-kort med fotografi, för barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi.

Kryssningar

Begränsat antal platser för ungdomsgrupper, max 100 personer per avgång söndag-onsdag och 40 st torsdag–lördag. Som ungdomsgrupp räknas en grupp som till största delen består av ungdomar. Ungdomsgrupper prissätts enligt ordinarie kryssningspriser, specialerbjudanden gäller ej.

Följande villkor gäller:

  1. Resan arrangeras av skola, idrottsförening eller annan förening.
  2. Gruppen åtföljs av ledare med naturlig anknytning till gruppen t ex vid skolresa lärare eller föräldrar och vid föreningsresa föreningsledare eller föräldrar. Minst en ledare för var tionde deltagare. Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. Lärare under 30 år godkänns som ledare för sin skolklass. Ledarens anknytning till gruppen ska bestyrkas med dokumentation.
  3. Kryssningar för ungdomsgrupper är begränsade till hotellkryssningar, kryssning Helsingfors-Stockholm vice versa, Åbo-Stockholm vice versa med vistelse på resmålet under dagen och returresa på kvällen, Helsingfors-Tallinn med hotellövernattning samt dagskryssningar Kapellskär-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn.

Ungdomsgrupper får inte resa på Åbo–Stockholm vice versa dygnskryssning, Åbo–Mariehamn Picknick-kryssningar, Cinderellas kryssningar från Stockholm eller på kryssningar Helsingfors–Tallinn.

Reguljära resor

Gruppen åtföljs av ledare med naturlig anknytning till gruppen t ex vid skolresa lärare eller föräldrar och vid föreningsresa föreningsledare eller föräldrar. Minst en ledare för var tionde deltagare. Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. Lärare under 30 år godkänns som ledare för sin skolklass. Ledarens anknytning till gruppen ska bestyrkas med dokumentation.