Kids deck

Barn- och ungdomsgrupper (under 18 år)

Som barn- och ungdomsgrupp (minst 10 personer) definieras en grupp med deltagare som ej uppfyller gällande åldersgräns. Endast gruppens reseledare får boka resan och betala bokningen.

På våra rutter mellan Helsingfors och Tallinn godkänns endast pass eller nationellt ID-kort oavsett ålder.

På våra rutter enbart mellan de nordiska länderna måste minst kraven i Avtalet om ordning ombord uppfyllas för resenärer som är under 18 år. Detta avtal med utförligt ifylld passagerarförteckningsdel möjliggör resa för personer under 18 år utan att medföra egen giltig id-handling på skolresa, idrottsresa eller motsvarande gruppresa tillsammans med en utsedd ansvarig gruppledare om gruppledaren medför en egen giltig id-handling med fotografi och en förteckning över de medföljande barnens personuppgifter.

För eventuella myndighetskontroller rekommenderas dock att en giltig id-handling med fotografi medförs.

Kryssningar

Begränsat antal platser för ungdomsgrupper, max 100 personer per avgång söndag-onsdag och 40 st torsdag–lördag. Som ungdomsgrupp räknas en grupp som till största delen består av ungdomar.

Följande villkor gäller:

  1. Resan arrangeras av skola, idrottsförening eller annan förening.
  2. Gruppen åtföljs av ledare med naturlig anknytning till gruppen t ex vid skolresa lärare eller föräldrar och vid föreningsresa föreningsledare eller föräldrar. Minst en ledare för var tionde deltagare. Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. Lärare under 30 år godkänns som ledare för sin skolklass. Ledarens anknytning till gruppen ska bestyrkas med dokumentation.
  3. Kryssningar för ungdomsgrupper är begränsade till hotellkryssningar, kryssning Helsingfors–Stockholm vice versa, Åbo–Stockholm vice versa med vistelse på resmålet under dagen och returresa på kvällen, Helsingfors–Tallinn med hotellövernattning samt dagskryssningar Kapellskär–Mariehamn och Stockholm–Mariehamn.

Ungdomsgrupper får inte resa på Åbo–Stockholm vice versa dygnskryssning, Åbo–Mariehamn Picknick-kryssningar, Cinderellas kryssningar från Stockholm eller på kryssningar Helsingfors–Tallinn.

Reguljära resor

Gruppen åtföljs av ledare med naturlig anknytning till gruppen t ex vid skolresa lärare eller föräldrar och vid föreningsresa föreningsledare eller föräldrar. Minst en ledare för var tionde deltagare. Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. Lärare under 30 år godkänns som ledare för sin skolklass. Ledarens anknytning till gruppen ska bestyrkas med dokumentation.