Trygghet och säkerhet ombord

Sjöfartsverket i Sverige och i Finland granskar och godkänner fartygen och deras säkerhetsorganisation. Viking Line har fått ett internationellt säkerhetscertifikat (ISMC) som visar att vi redan nu uppfyller de mycket höga säkerhetskrav som blir obligatoriska för alla rederier i framtiden.

Sjösäkerheten styrs av vår säkerhetspolicy och har högsta prioritet inom Viking Lines verksamhet.

Genom våra ledningssystem ISMC (International Safety Management Code) och ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) arbetar vi systematiskt för att identifiera potentiella risksituationer och därmed förhindra olyckor. Vårt mål är att säkerheten hela tiden skall förbättras.

Rederiet och befälet ombord övervakar att alla kan sin uppgift i säkerhetsorganisationen. Deltagandet i säkerhetsövningarna, som hålls en gång i veckan, är obligatoriskt. (Livbåts- och flottövningar, brandövningar samt utrymningövningar). Två gånger i månaden hålls samaritövningar (omhändertagande av skadade) och en gång i månaden "man över bord"-övningar. Flera gånger om året hålls läckövningar. Tre gånger om året hålls en av sjöfartsmyndigheterna övervakad s k totalövning med fartyget och all personal.

Att tänka på

  • Vistelse på bildäck under resan är av säkerhetsskäl förbjuden.
  • Antändbara vätskor i lösbehållare eller grillkol får inte transporteras på bildäck.
  • Rökning och uppgörning av öppen eld på bildäck är förbjuden.
  • Ventiler till gasbehållare i husvagnar måste vara slutna under resan.

Säkerhetskontroller

För att kunna garantera våra passagerares säkerhet genomför vi regelbundet säkerhetskontroller i samband med ombordstigning.

Trygg ombord

Du ska känna dig trygg ombord. En resa med Viking Line ska vara fylld av positiva upplevelser från början till slut. Viking Lines målsättning är att alla passagerare och personal ska känna sig trygga både ombord på våra fartyg och i terminalerna.

Säkerheten ombord

Viking Line sätter alltid säkerheten i första hand. Vi bär ansvaret för både passagerarnas och personalens säkerhet och gör allt för att skapa en trygg resa för varje resenär.