Reklamation och feedback

Vi är tacksamma för feedback som bidrar till att göra vår service bättre. Både ros och ris är välkommet.

Fyll i vårt onlineformulär eller skicka brev till Viking Line, Kundrelationer, PB 166, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Vid reklamationer kontakta oss snarast, dock senast två månader efter resedagen.

Under resan

Vår målsättning är att åtgärda eventuella problem direkt på plats. Har du synpunkter ombord kontakta fartygets personal. Gäller din feedback terminalen eller din hotellvistelse ber vi dig att kontakta personalen i terminalen eller hotellets reception. Vi kompenserar endast om felet eller skadan har anmälts till personalen under resan.

Tvist

Om du är inte är nöjd med Viking Lines beslut i ditt reklamationsärende eller om vi inte kunnat nå en förlikning så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad (utanför domstol) kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.


Skicka e-post till feedback@vikingline.com