ID-handlingar, pass, visum

I stället för pass (som nämns nedan) kan din ID-handling vara det nya nationella ID-kortet.

Allmän information

Säkerheten är alltid det viktigaste för Viking Line. En del i vårt säkerhetsarbete är att utföra identitetskontroller av våra resenärer inför resan. Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltig identitetshandling eller resedokument.

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på vilket medborgarskap du har. Du är alltid skyldig att hålla dig informerad om vilka länders medborgare som behöver pass eller pass och visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

Finlands ambassad i Stockholm

Sveriges ambassad i Helsingfors

Estlands ambassad i Helsingfors

Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Sjöfartsäkerhetsreglerna (gällande korrekt passagerarregistrering) samt sjöfartsskyddsreglerna (gällande övervakningen av tillträde till hamnområde och fartyg) kräver att en passagerare på anmodan kan bevisa sin identitet. Viking Line förbehåller sig därför rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar. Kontroller genomförs regelbundet med anledning av de ovanstående reglerna. Även myndigheter i avgångs- och ankomsthamnar kan utföra kontroller i passagerarflödet.

Med sjöfartsskyddsreglerna avses ISPS (International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet).

Resor Sverige–Åland–Finland och tvärtom

Samtliga resenärer måste på grund av passagerarregistreringsreglerna och sjöfartsskyddsreglerna på anmodan kunna legitimera sig med en giltig identitetshandling med fotografi.

Enligt immigrationsreglerna behöver inte nordiska medborgare uppvisa pass för resor inom Norden. För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt identitetskort som har utfärdats av det landet vars medborgarskap man har.

Följande identitetshandlingar accepteras under deras giltighetstid beroende på resenärens nationalitet:

 • Pass (alla nationaliteter)
 • Nationellt id-kort (Schengen-/EU-/EES-medborgare)
 • Körkort (medborgare av ett nordiskt land)
 • Svenskt SIS-märkt id-kort (medborgare av ett nordiskt land)
 • Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige (medborgare av ett nordiskt land)
 • Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet (medborgare av ett nordiskt land)
 • Finskt FPA-kort med fotografi (medborgare av ett nordiskt land)
 • Finskt id-kort beviljat av polisen (medborgare av ett nordiskt land). Det är t ex ett tillfälligt identitetskort eller minderårigas identitetskort som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare.
 • Främlingspass
 • Resedokument för flykting

Personer under 18 år som reser i sällskap med en förälder eller målsman med giltig identitetshandling med fotografi, omfattas inte av kravet på att ha med sig en egen giltig identitetshandling. Vi rekommenderar dock att familjer som reser frekvent ordnar giltiga identitetshandlingar även till minderåriga barn.

Ensamresande personer under 18 år skall alltid kunna uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi. Se tilläggsinformation om övriga regler för minderårigas resor.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även kunna uppvisa ett pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Identitetskontroller görs i hamnarna av rederiets personal, hamnens säkerhetspersonal samt av hamnmyndigheterna.

Resor till Estland, Lettland och Litauen

Ökad kontroll av ID-kort och pass 1 juli–31 december 2017
Eftersom Estland är EU:s ordförandeland under denna period ökas säkerheten för passagerare i Tallinn och Helsingfors, särskilt vid större möten. Alla passagerare som reser mellan Helsingfors och Tallinn måste ha ett giltigt ID med bild eller pass.


Alla resenärer inklusive minderåriga måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt identitetskort. Denna regel gäller även på Tallinn-kryssningar där ingen landstigning sker.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även ha med sig pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Med ett nationellt identitetskort avses ett identitetskort som beviljats av polisen. När du reser inom Schengen kan du ha ett nationellt identitetskort istället för ett pass. Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Tillfälligt identitetskort, minderårigas identitetskort, som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare, eller identitetskort utfärdat till utländsk medborgare godkänns inte som resedokument.

Schengenområdet

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Länderna inom Schengenområdet har slopat gränskontrollerna mellan sina territorier. Trots detta krävs vid resor inom Schengenområdet att man har med sig antingen ett pass eller ett särskilt nationellt id-kort. Länderna har också rätt att införa tillfälliga gränskontroller.

Visum S:t Petersburg

Visumhandlingar bör skickas/lämnas in till Östresor senast 3 veckor före avresa.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan (fylls i elektroniskt på visa.kdmid.ru). Detaljerad visuminformation för visumansökan skickas vid bokning.
 • 1 foto i färg
 • Försäkringsintyg i original

Elektronisk visumansökan: för att fylla i viseringsansökan elektroniskt, vänligen besök det ryska utrikesdepartementets hemsida. Glöm inte att skriva ut och signera den ifyllda visumansökan, samt att bifoga den till de övriga dokumenten.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Ryska konsulatet godkänner inte pass som börjat gå sönder och anser dessa vara ogiltiga.

Krav på foto:

 • 1 foto i färg (ca 35 x 45 mm)
 • skall vara välliknande och av god kvalitet (taget i en fotoautomat/fotoateljé) och inte äldre än 6 månader
 • taget rakt framifrån mot en jämn och vit bakgrund
 • utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas) och utan glasögon
 • fotot ska klistras fast på ansökan

Försäkringsintyg avseende hemförsäkring (s.k. Rysslandsintyg) beställs från försäkringsbolaget (det är inget som man vanligtvis har hemma). Det är viktigt att intyget är i original, på engelska och att namnet på den försäkrade samt försäkringsperiod (fr o m–t o m datum) framgår. Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget.

Visumhandlingarna som inte uppfyller dessa krav accepteras ej och medför därför att handläggningstiden förlängs.

För bokning av resan behöver vi följande uppgifter på samtliga resenärer:

 • alla förnamn och efternamn med samma stavning som i passet
 • nationalitet
 • pass nr
 • passets giltighetstid (utfärdat/sista giltighetsdag)
 • födelsedatum (dd-mm-åååå)
 • vald hyttkategori
 • faktureringsadress
 • telefon nr

Mer information

Passagerare är skyldig att själv informera sig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort/-intyg, men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan.