ID-handlingar, pass, visum

I stället för pass (som nämns nedan) kan din ID-handling vara det nya nationella ID-kortet.

Allmän information

Du är skyldig att själv informera dig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort eller -intyg men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan.

Resor med Viking Cinderella

Obligatorisk ID-kontroll sker innan ombordstigningen på Viking Cinderella. Giltigt identitetsbevis (ID-kort, körkort eller pass) ska uppvisas. Även barn ska kunna uppvisa giltig ID-handling. Vid bokning måste ditt för- och efternamn överensstämma med det namn som finns i ditt pass eller i din ID-handling. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar. Observera att du som passagerare bär ansvar för att medha rätt typ av ID-handling för din resa.

Resor Finland–Åland–Sverige och tvärtom

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling, till exempel:

 • Körkort
 • Pass
 • FPA-kort med fotografi, för barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi (Finskt sjukförsäkringskort)
 • Identitetskort försett med fotografi

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Resor till Estland, Lettland och Litauen

Ökad kontroll av ID-kort och pass 1 juli–31 december 2017
Eftersom Estland är EU:s ordförandeland under denna period ökas säkerheten för passagerare i Tallinn och Helsingfors, särskilt vid större möten. Alla passagerare som reser mellan Helsingfors och Tallinn måste ha ett giltigt ID med bild eller pass.


Alla passagerare måste ha ett giltigt pass eller identitetskort1. Barn måste ha eget pass. Denna regel gäller även på Tallinn-kryssningar där ingen landstigning sker.

Passagerare med visumtvång måste ha pass. Denna regel gäller även barn.

Landstigning är endast tillåten under gränsbevakningens fastställda öppethållningstider.

1 Gäller ej tillfälligt identitetskort, minderårigas identitetskort som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning.

Estland, Lettland och Litauen hör till Schengenområdet

Länder som har anslutit sig till Schengenregelverket2 bedriver en gemensam övervakning av den yttre gränsen. När man reser från ett land som tillämpar Schengenregelverket till ett annat, kontrolleras resedokumentet i allmänhet inte av myndigheten. Resenären skall ändå medföra en i respektive land godkänt ID-handling.

2 De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Visum S:t Petersburg

Visumhandlingar bör skickas/lämnas in till Östresor senast 3 veckor före avresa.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan (fylls i elektroniskt på visa.kdmid.ru). Detaljerad visuminformation för visumansökan skickas vid bokning.
 • 1 foto i färg
 • Försäkringsintyg i original

Elektronisk visumansökan: för att fylla i viseringsansökan elektroniskt, vänligen besök det ryska utrikesdepartementets hemsida. Glöm inte att skriva ut och signera den ifyllda visumansökan, samt att bifoga den till de övriga dokumenten.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Ryska konsulatet godkänner inte pass som börjat gå sönder och anser dessa vara ogiltiga.

Krav på foto:

 • 1 foto i färg (ca 35 x 45 mm)
 • skall vara välliknande och av god kvalitet (taget i en fotoautomat/fotoateljé) och inte äldre än 6 månader
 • taget rakt framifrån mot en jämn och vit bakgrund
 • utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas) och utan glasögon
 • fotot ska klistras fast på ansökan

Försäkringsintyg avseende hemförsäkring (s.k. Rysslandsintyg) beställs från försäkringsbolaget (det är inget som man vanligtvis har hemma). Det är viktigt att intyget är i original, på engelska och att namnet på den försäkrade samt försäkringsperiod (fr.o.m. - t.o.m. datum) framgår. Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget.

Visumhandlingarna som inte uppfyller dessa krav accepteras ej och medför därför att handläggningstiden förlängs.

För bokning av resan behöver vi följande uppgifter på samtliga resenärer:

 • alla förnamn och efternamn med samma stavning som i passet
 • nationalitet
 • pass nr
 • passets giltighetstid (utfärdat/sista giltighetsdag)
 • födelsedatum (dd-mm-åååå)
 • vald hyttkategori
 • faktureringsadress
 • telefon nr

Mer information

Passagerare är skyldig att själv informera sig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort/-intyg, men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan.