Passagerar- och fordonsregistrering

Varje passagerare skall ange följande uppgifter: För- och efternamn, kön, nationalitet, födelseår samt eventuellt handikapp som kan vara av vikt vid en räddningsinsats.

Uppgifterna skall lämnas vid bokning av resa.

Resa till Tallinn

Vid resa till Tallinn skall även födelsedatum och månad anges samt bilresenärer måste ange fordonets registreringsnummer.

Registreringsnummer för fordon vid bokning

Från och med 1 september 2016 är det obligatoriskt att ange registeringsnummer vid fordonsbokning.

Den här kompletteringen av passageraruppgifter har genomförts för att underlätta incheckning och att upprätta passagerarlistor men också för ökad säkerhet.