Sällskapsdjur

Sällskapsdjur får medtas på reguljära resor (undantag Viking Cinderella), ej kryssningar.

Resa med djur

Information om alla resedokument för djur hittar du i Sverige på Jordbruksverkets hemsida och i Finland på Livsmedelssäkerhetsverkets hemsida.

På fartyget får sällskapsdjur vistas i hytten om ägaren löst biljett för hela hytten dock ej i bäddarna. Sällskapsdjur får ej tas med i restauranger med undantag av servicehundar.

Ansvaret för sällskapsdjur ligger hos ägaren och hundar ska alltid vara kopplade då de vistas utanför hytten. Hundar får endast rastas på ytterdäck.

Avgift tillkommer för alla sällskapsdjur (kostnad varierar beroende på fartyg/rutt). Se undantag nedan gällande ledar- och assistanshundar.

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar reser kostnadsfritt med Viking Line och ska bära för tjänsten avsedd sele eller täcke. Ledar- och assistanshundar får även resa på kryssning och med Cinderella, där andra husdjur inte är tillåtna. Ledar- och assistanshundar i tjänst är tillåtna i nästan alla utrymmen ombord, även i restauranger, men ej i allergianpassade hytter. Rastplats finns ombord. Ledar-och assistanshundar går för närvarande inte att boka online, vänligen ring 08-452 40 00 för att uppge att du har ledarhund med dig på resan (ingen bokningsavgift tillkommer).

Djur på bildäck på korta rutter

Husdjur får ej lämnas kvar i bilen på bildäck under resan, med undantag av den korta sträckan (2,5 h) Helsingfors–Tallinn 1/10–30/4. Djuren medtas då avgiftsfritt men bokas på förhand. Djurägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan Helsingfors–Tallinn 1/10–30/4 gör detta på eget ansvar. Under vissa omständigheter (t ex om vädret är ovanligt varmt eller kallt) kan Viking Line förbjuda passagerarna att lämna sällskapsdjuren i bilen.

Bildäcket är stängt under resan. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas före ankomst till hamn. Besök på bildäck under resa är endast tillåtet med befälhavarens tillstånd.