Bagagekontroll

Det är inte tillåtet att utan tillstånd ta ombord, tillreda eller konsumera livsmedel som smörgåsar, matlådor, snabbmat eller stora mängder frukt och grönsaker.

Vattenkokare, doppvärmare eller andra redskap avsedda för tillagning får inte heller tas ombord. Det är inte heller tillåtet att ta med resestrykjärn på resan, vid behov kan man låna strykjärn i informationen ombord. Det är tillåtet att ta med babymat samt specialkost för födoämnesallergiker. Babymat värms i skötrum eller café med mikrovågsugn.

Alkohol får inte medföras ombord. Alkoholdrycker som köpts i fartygets taxfreebutik är inte tillåtet att förtära ombord. Om detta skulle ske beslagtas alkoholen.

Transport av djur kan fordra tillstånd. Vänligen kontakta Jordbruksverket.

Passagerare får inte ta med vapen, utrustning eller föremål som kan orsaka skada på liv, fartyg, last eller terminal. På anmodan måste sådana överlämnas till besättningen som ordnar förvaring ombord. I fall passagerare vägrar detta, eller inte accepterar att visa upp innehållet i bagaget, kan denne nekas att få följa med fartyget. I sådant fall erhålls ingen ersättning för resan eller andra kostnader som föranletts av avvisningen.

Befälhavaren, eller av denne utsedd befattningshavare, har rätt att avvisa resenär som stör eller befaras komma att störa säkerheten och ordningen.