Service ombord

Vi är mycket tacksamma för åsikter om vår service ombord.

Om du upptäcker brister i vår ombordservice under resan, kontakta alltid fartygspersonalen ombord, för snabb korrigering av misstaget direkt på plats.

I formuläret nedan ber vi dig vänligen meddela bokningsnumret och eventuellt Viking Club-medlemsnummer. Om du inte har tillgång till ditt bokningsnummer, skriv i vilket namn bokningen var gjord. Detta snabbar upp behandlingen av ditt ärende.

Om du har åsikter om ett specifikt fartyg, kom ihåg att ange fartygets namn.


Feedback servicen ombord

   
Resan  
Bokningsnummer (7 siffror)*
   
Ev. Viking Club nummer
   
Hyttnummer
   
Resebokningen var gjord på
namnet/gruppen/resebyrån*
   
Resdag (YYYY-MM-DD)*
   
Fartyget jag åkte med heter
   


   
Feedback på vår service ombord*
   


   
Kontaktinformation  
   
Namn*
   
Telefon*
   
Företag
   
Adress*
   
Postnummer*
   
Ort*
   
Adress*
   
Önskar du svar på din feedback?*
   
E-post (om du önskar svar på din feedback)