Planerade uppehåll/trafikavvikelser

I nuläget har vi inga rapporterade trafikstörningar.

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Stockholm–Mariehamn

M/S Cinderella

Jultrafik 2017:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12.2017 efter ankomst till Stockholm kl. 15.15.
M/S Cinderella genomför en separat julkryssning.
Den ordinarie trafiken återupptas den 25/12.2017 i Stockholm kl. 18.00.

Julkryssning, Stockholm-Mariehamn-Stockholm
24/12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25/12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25/12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25/12 Ank. Stockholm kl. 15.15

Whiskymässa 11–13/1 2018

Ankomst Mariehamn kl. 05.30
Avgång Mariehamn kl. 06.00

Charter 4–6/2 2018

M/S Cinderella genomför charter till Åbo 4–6/2 2018.


Kapellskär–Mariehamn

M/S Rosella

Skördemarknad 2017:

Söndag 24/9 trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer):
Från Kapellskär kl. 09.00, 14.45 och 20.00
Från Mariehamn kl. 07.30, 12.45 och 18.30

Charter 18/10 2017:

M/S Rosella går ur ordinarie trafik efter ankomst till Kapellskär kl. 09.00. Morgonavgången kl. 07.30 från Mariehamn till Kapellskär genomförs som vanligt.
Åter i ordinarie trafik 19/10 kl. 07.30 i Mariehamn.

M/S Rosella delvis chartrad 8/11 2017:

Specialturlista:

Avgång från Mariehamn kl. 07.30 och 18.30
Avgång från Kapellskär kl. 14.45 och 20.00

Avgången från Kapellskär kl. 14.45 är stängd för ordinarie kryssningsresenärer.
Ruttresenärer kan boka in sig på samtliga avgångar under aktuellt datum.

Jul 2017:

24–25/12 ingen trafik.
26/12 trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2017:

31/12 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
1/1 trafik enligt söndagsturlista.

Dockning, januari 2018:

M/S Rosella ur trafik söndagen 7/1 kl. 23.20. I trafik måndagen 22/1 kl. 07.30.


Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo

Övergång till normaltid (vintertid), hösten 2017:

M/S Viking Graces ankomst och avgång till/från Långnäs den 29/10 2017 kl. 01.05 / 01.10 följer sommartid.
M/S Amorellas ankomst och avgång till/från Långnäs kl. 03.15 / 03.20 samma natt följer normaltid (vintertid).

Jultrafik 2017:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12.2017 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24/12.2017 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella).
M/S Viking Grace och M/S Amorella genomför separata julkryssningar.
Den ordinarie trafiken återupptas 25/12.2017 i Åbo kl. 20.55 (M/S Viking Grace) och i Åbo den 26/12.2017 kl. 08.45 (M/S Amorella).

Julkryssning, Åbo-Stockholm-Åbo
M/S Viking Grace
24/12 Avg. Åbo kl. 14.00
24/12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24/12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25/12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25/12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25/12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25/12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25/12 Ank. Åbo kl. 19.00

M/S Amorella
24/12 Avg. Åbo kl. 16.00
25/12 Ank. Långnäs kl. 00.05
25/12 Avg. Långnäs kl. 00.10
25/12 Ank. Stockholm kl. 09.30
25/12 Avg. Stockholm kl. 15.30
26/12 Ank. Långnäs kl. 02.00
26/12 Avg. Långnäs kl. 02.05
26/12 Ank. Åbo kl. 07.35

Dockning, januari 2018:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen 7/1 kl. 19:50. I trafik söndagen 21/1 kl. 20:55.
M/S Amorella ur trafik måndagen 22/1 kl. 07:35. I trafik söndagen 4/2 kl. 08:45.

M/S Gabriella ersätter M/S Viking Grace och M/S Amorella under deras dockningar.

Servicedagar våren 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 9/4 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 12/4 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen 9/4 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen 12/4 kl. 08:45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 17/9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 20/9 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen 17/9 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen 20/9 kl. 08:45 i Åbo.


 


Stockholm–Mariehamn–Helsingfors

Dockning hösten 2017

M/S Mariella ur trafik söndagen den 10/9 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik fredagen den 22/9 kl. 17.30.

Jultrafik 2017:

Uppehåll 24/12.2017 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och Stockholm kl. 10.00.
M/S Mariella och  M/S Gabriella genomför separata julkryssningar.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26/12.2017.

Julkryssning, Stockholm-Helsingfors-Stockholm
M/S Mariella
24/12 Avg. Stockholm kl. 14.00
24/12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24/12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25/12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25/12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26/12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26/12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26/12 Ank. Stockholm kl. 12.00

Julkryssning, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
M/S Gabriella
24/12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
24/12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
24/12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25/12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25/12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25/12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25/12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26/12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Dockning våren 2018:

M/S Gabriella ur trafik söndagen 15/4 kl. 10.10. I trafik söndagen 29/4 kl. 17.30.

Helsingfors–Tallinn

M/S Viking XPRS

Jultrafik 2017:

M/S Viking XPRS har uppehåll i ordinarie trafiken den 24/12.2017 i Tallinn kl. 14.00. Ingen övernattning i Tallinn. Den ordinarie trafiken återupptas den 25/12.2017 i Tallinn kl. 18.00.

Abi-kryssningar 2018, M/S Mariella:

15–16/2 samt 16–17/2 2018

Avg. Helsingfors kl. 16.00
Ank. Tallinn kl. 20.00
Avg. Tallinn kl. 20.30
Ank. Helsingfors kl. 13.00