Enkät om Viking Clubs lojalitetsveckor

Sju snabba frågor om lojalitetsveckorna

1. Kände du till lojalitetsveckorna innan din resa?  
   
Uppmärksammade lojalitetsveckorna innan min resa
   
Uppmärksammade lojalitetsveckorna ombord
   


2. Hur upplevde du informationen innan din avresa?  
   
1 (otydlig) - 10 (mycket bra)
   


3. Hur upplevde du informationen ombord?  
   
1 (otydlig) - 10 (mycket bra)
   


4.Vad är ditt samlade intryck av lojalitets-veckorna?  
   
1 (dåligt) - 10 (mycket bra)
   


5. Om du hade frågor, fick du hjälp och svar av personalen?  
   
1 (nej, inte alls) - 10 (ja, mycket bra)
   


6. Ökade lojalitetsveckorna din benägenhet att dra Viking Club-kortet ombord?  
   
1 (nej, inte alls) - 10 (ja, definitivt)
   


7. Har du några förslag till förbättringar?