Forum Marinum – här börjar havet!

Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt specialmuseum för sjöfarten och är också Finlands Flottmuseum.

Forum Marinum är både ett saltstänkt besöksmål och ett ställe där man kan ordna möten och publika evenemang.

Centret har en betydande flotta av museifartyg: två stora segelfartyg, fyra örlogsfartyg och flera mindre båtar, från en ångdriven hamnbogserare till en polisbåt. Museiskeppen är öppna under sommarmånaderna och har utställningar året runt.

Genom att visa Viking Club-kort vid Forum Marinums museikassa får du 15% rabatt på entrén till museets utställningar. Med rabatten är priset 7,65€/vuxen, 4,25€/barn (ord pris 9€/vuxen, 5€/barn). Priset kan variera beroende på aktuell utställning.

Forum Marinum är öppet tisdag–söndag kl 11.00–19.00 och ligger bara ett stenkast från Åbo hamn. Under sommaren (juni–augusti) är det öppet dagligen kl 11.00–19.00. Se eventuella avvikelser på Forum Marinums hemsida.

Se utställningen "Sjöfolk"

Temat för Forum Marinums nya huvudutställning är "Sjöfolk", vilket syns i utställningens människonära framställning och personernas berättande tilltal.

Det typiska är att framställa sjöfarten ur en framför allt teknisk eller ekonomisk synvinkel, men den nya utställningen granskar sjöfartens utveckling och företeelser via olika yrkesgruppers arbete och vardag. Med hjälp av ett material av ny typ kan vi nu presentera ett helt nytt, människonära perspektiv.

Utställningen lyfter särskilt fram dem som har arbetat och arbetar inom sjöfarten och deras perspektiv, och behandlar det i en omfattning som är ny för finländska museer. Planeringen av den nya utställningen började redan sommaren 2013. Inom museibranschen är en sådan här förnyelseprocess ovanlig och nyskapande, också internationellt sett, eftersom den från första början är genomförd i samarbete med besökarna.