Resevillkor

Åldersgränser

Du ska vid anmodan kunna styrka din ålder med en giltig ID-handling försedd med fotografi. För mer information, se Id-handling, pass, visum.

Kryssningar

Kryssningar från Stockholm Åldersgräns
Stockholm–Helsingfors Alla dagar 21 år
Stockholm–Åbo Alla dagar 21 år
Cinderellakryssningar, Stockholm–Mariehamn Alla dagar 21 år
Dagsturer, Stockholm–Mariehamn Alla dagar 21 år
Övriga kryssningar Åldersgräns
Kapellskär–Mariehamn Alla dagar 18 år
Dagskryssningar, Helsingfors–Tallinn Alla dagar 18 år
Minikryssningar, Helsingfors–Tallinn Alla dagar 18 år
Hotellresor Åldersgräns
Hotellresor till Finland och Baltikum Alla dagar 18 år

Vem kan fungera som ansvarig för enskilda personer som ej uppfyller gällande åldersgräns?

 • Förälder, målsman (även styvmamma/styvpappa)
 • Mor- och farförälder
 • Föräldrars syskon (alltså moster/morbror eller faster/farbror), dock ej på Cinderellas kryssningar.

Barnens kompisar med på resan?

 • När egna föräldrar (mamma/pappa), målsman (även styvmamma/-pappa) eller mor-/farföräldrar är med på resan, får sammanlagt tre av barnens kompisar resa med familjen.
  För Cinderella gäller max en kompis per barn max 3 kompisar.
  Medföljande kompisar som reser utan målsman ska ha giltig ID-handling på resan, gäller även barn.

Reguljära resor

Cinderella, enkel resa från Stockholm till Mariehamn eller omvänt, alla dagar och avgångar, 21 års åldersgräns. Övriga reguljära resor, 16 år.

Ensamresande barn/ungdom

Barn under 16 år 
Barn under 16 år får resa reguljärt enskilt efter skriftligt tillstånd från förälder eller målsman. Tillståndet ska kunna kontrolleras med hemmet, t ex per telefon. Blankett för skriftligt tillstånd.

Barn 0–15 år på rutten Helsingfors ↔ Tallinn
Obs! Barn 0–15 år får inte resa ensam på rutten Helsingfors–Tallinn. De måste resa med en person som fyllt 18 år. Barnet och medresenären måste komma till incheckningen tillsammans samt stiga ombord samtidigt.

Ungdomsgrupper

Läs om åldersgränser för ungdomsgrupper

Regler för barn och ungdomar i nattklubb och diskotek

Nattklubben ombord på våra fartyg är en miljö som kvällstid lämpar sig enbart för vuxna. På dagtid och tidigare på kvällen är alla barn och ungdomar välkomna till nattklubben!

Stockholm–Helsingfors

Åldersgräns 18 år från kl 22.00 (svensk tid) på dansgolvet och i nattklubb.

Stockholm–Åbo

Åldersgräns 18 år från kl 00.00 (lokal tid) på dansgolvet och i nattklubb.

Stockholm/Kapellskär–Mariehamn

Efter kl 22.00 lokal tid får barn under 13 år ej vistas på dansgolvet eller i nattklubben. Efter kl 23.00 lokal tid får ungdomar 13–17 år ej vistas på dansgolvet eller i nattklubben.

Stockholm–Mariehamn Cinderellakryssning

Åldersgräns 18 år från kl 23.00 i nattklubben, discot och puben.

Helsingfors–Tallinn

Efter kl 22.00 lokal tid får barn under 13 år ej vistas på dansgolvet eller i nattklubben. Efter kl 00.00 lokal tid får ungdomar 13–17 år ej vistas på dansgolvet eller i nattklubben.

Show/artist i nattklubben

Vid de tillfällen vi har en show eller stjärnartist i nattklubben får barn och ungdomar se den i sällskap med sina föräldrar. Då showen är slut måste barn och ungdomar lämna nattklubben. Observera att detta undantag inte gäller samtliga artistuppträdanden på Cinderellakryssningar.

Reglerna gäller även för barn och ungdomar i målsmans sällskap. Målsmän ansvarar för sina barn och minderåriga under resan.


Sällskapsdjur

Sällskapsdjur får endast medtas på reguljära resor (undantag Viking Cinderella) och måste bokas i förväg. På kryssningar är det inte tillåtet att medta sällskapsdjur.

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar reser kostnadsfritt med Viking Line och ska bära för tjänsten avsedd sele eller täcke. Ledar- och assistanshundar får även resa på kryssning och med Cinderella, där andra husdjur inte är tillåtna. Ledar- och assistanshundar i tjänst är tillåtna i nästan alla utrymmen ombord, även i restauranger, men ej i allergianpassade hytter. Rastplats finns ombord. Uppge i bokningen om du har ledarhund med dig på resan.


ID-handlingar, pass, visum

I stället för pass (som nämns nedan) kan din ID-handling vara det nya nationella ID-kortet.

Allmän information

Säkerheten är alltid det viktigaste för Viking Line. En del i vårt säkerhetsarbete är att utföra identitetskontroller av våra resenärer inför resan. Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltig identitetshandling eller resedokument.

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på vilket medborgarskap du har. Du är alltid skyldig att hålla dig informerad om vilka länders medborgare som behöver pass eller pass och visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

Finlands ambassad i Stockholm

Sveriges ambassad i Helsingfors

Estlands ambassad i Helsingfors

Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Sjöfartsäkerhetsreglerna (gällande korrekt passagerarregistrering) samt sjöfartsskyddsreglerna (gällande övervakningen av tillträde till hamnområde och fartyg) kräver att en passagerare på anmodan kan bevisa sin identitet. Viking Line förbehåller sig därför rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar. Kontroller genomförs regelbundet med anledning av de ovanstående reglerna. Även myndigheter i avgångs- och ankomsthamnar kan utföra kontroller i passagerarflödet.

Med sjöfartsskyddsreglerna avses ISPS (International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet).

Resor Sverige–Åland–Finland och tvärtom

Samtliga resenärer måste på grund av passagerarregistreringsreglerna och sjöfartsskyddsreglerna på anmodan kunna legitimera sig med en giltig identitetshandling med fotografi.

Enligt immigrationsreglerna behöver inte nordiska medborgare uppvisa pass för resor inom Norden. För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt identitetskort som har utfärdats av det landet vars medborgarskap man har.

Följande identitetshandlingar accepteras under deras giltighetstid beroende på resenärens nationalitet:

 • Pass (alla nationaliteter)
 • Nationellt id-kort (Schengen-/EU-/EES-medborgare)
 • Körkort (medborgare av ett nordiskt land)
 • Svenskt SIS-märkt id-kort (medborgare av ett nordiskt land)
 • Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige (medborgare av ett nordiskt land)
 • Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet (medborgare av ett nordiskt land)
 • Finskt FPA-kort med fotografi (medborgare av ett nordiskt land)
 • Finskt id-kort beviljat av polisen (medborgare av ett nordiskt land). Det är t ex ett tillfälligt identitetskort eller minderårigas identitetskort som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare.
 • Främlingspass
 • Resedokument för flykting

Personer under 18 år som reser i sällskap med en förälder eller målsman med giltig identitetshandling med fotografi, omfattas inte av kravet på att ha med sig en egen giltig identitetshandling. Vi rekommenderar dock att familjer som reser frekvent ordnar giltiga identitetshandlingar även till minderåriga barn.

Ensamresande personer under 18 år skall alltid kunna uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi. Se tilläggsinformation om övriga regler för minderårigas resor.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även kunna uppvisa ett pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Identitetskontroller görs i hamnarna av rederiets personal, hamnens säkerhetspersonal samt av hamnmyndigheterna.

Resor till Estland, Lettland och Litauen

Ökad kontroll av ID-kort och pass 1 juli–31 december 2017
Eftersom Estland är EU:s ordförandeland under denna period ökas säkerheten för passagerare i Tallinn och Helsingfors, särskilt vid större möten. Alla passagerare som reser mellan Helsingfors och Tallinn måste ha ett giltigt ID med bild eller pass.


Alla resenärer inklusive minderåriga måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt identitetskort. Denna regel gäller även på Tallinn-kryssningar där ingen landstigning sker.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även ha med sig pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Med ett nationellt identitetskort avses ett identitetskort som beviljats av polisen. När du reser inom Schengen kan du ha ett nationellt identitetskort istället för ett pass. Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Tillfälligt identitetskort, minderårigas identitetskort, som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare, eller identitetskort utfärdat till utländsk medborgare godkänns inte som resedokument.

Schengenområdet

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Länderna inom Schengenområdet har slopat gränskontrollerna mellan sina territorier. Trots detta krävs vid resor inom Schengenområdet att man har med sig antingen ett pass eller ett särskilt nationellt id-kort. Länderna har också rätt att införa tillfälliga gränskontroller.

Visum S:t Petersburg

Visumhandlingar bör skickas/lämnas in till Östresor senast 3 veckor före avresa.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan (fylls i elektroniskt på visa.kdmid.ru). Detaljerad visuminformation för visumansökan skickas vid bokning.
 • 1 foto i färg
 • Försäkringsintyg i original

Elektronisk visumansökan: för att fylla i viseringsansökan elektroniskt, vänligen besök det ryska utrikesdepartementets hemsida. Glöm inte att skriva ut och signera den ifyllda visumansökan, samt att bifoga den till de övriga dokumenten.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Ryska konsulatet godkänner inte pass som börjat gå sönder och anser dessa vara ogiltiga.

Krav på foto:

 • 1 foto i färg (ca 35 x 45 mm)
 • skall vara välliknande och av god kvalitet (taget i en fotoautomat/fotoateljé) och inte äldre än 6 månader
 • taget rakt framifrån mot en jämn och vit bakgrund
 • utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas) och utan glasögon
 • fotot ska klistras fast på ansökan

Försäkringsintyg avseende hemförsäkring (s.k. Rysslandsintyg) beställs från försäkringsbolaget (det är inget som man vanligtvis har hemma). Det är viktigt att intyget är i original, på engelska och att namnet på den försäkrade samt försäkringsperiod (fr o m–t o m datum) framgår. Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget.

Visumhandlingarna som inte uppfyller dessa krav accepteras ej och medför därför att handläggningstiden förlängs.

För bokning av resan behöver vi följande uppgifter på samtliga resenärer:

 • alla förnamn och efternamn med samma stavning som i passet
 • nationalitet
 • pass nr
 • passets giltighetstid (utfärdat/sista giltighetsdag)
 • födelsedatum (dd-mm-åååå)
 • vald hyttkategori
 • faktureringsadress
 • telefon nr

Mer information

Passagerare är skyldig att själv informera sig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort/-intyg, men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan.


Avbokning/återbetalning

För att ha rätt till återbetalning krävs att avbokning görs enligt villkoren nedan.

Avbokning enskilda resenärer

Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den så snart som möjligt, senast 24 timmar före avresa. Har du bokat bussanslutning till din resa räknas avgångstiden då bussen går. Det gör du via Min bokning eller på telefon 08-452 40 00.

Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Resor som ej är fullt betalda avbokas enligt på bekräftelsen angiven förfallodag/tidpunkt.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

Återbetalning

Allmänt

Du har rätt till avbokning med återbetalning eller byte av datum senast 24 timmar innan avresa. Vid avbokning dras 10% av resans pris av, dock minst 100 kronor eller 10 euro. Detta avdrag görs inte om du har avbeställningsskydd, kan visa läkarintyg, byter till måltids-eller hyttkategori (eller annat arrangemang) med lägre pris eller bokar en ny resa med avresa inom 6 månader. För att ha rätt till återbetalning för avbokningar närmare än 24 timmar innan avresa krävs läkarintyg. Läkarintyg täcker för en hytt och ska vara Viking Line tillhanda inom 10 dagar.  Notera att specialkryssningar, charteravgångar samt resor med teaterbiljetter, opera, konserter och andra evenemangsbiljetter har avvikande återbetalningsvillkor. Service- eller expeditionsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas inte.

Som alternativ till återbetalning för avbokade resor kan du i vissa fall behålla pengarna innestående för ny resa inom 6 månader från avbokningsdatumet. När du avbokar en resa och sedan bokar en ny resa följer betalningsinformationen inte med till den nya bokningen. Vår resetjänst kan dock flytta över summan till den nya bokningen. Det gör du genom att ringa vår resetjänst på telefon 08-452 40 00. Vänligen notera att det innestående beloppet, om det inte utnyttjats inom 6 månader, förfaller. Detta gäller dock inte då du betalt din resa med kort per telefon, pengarna måste i det fallet återbetals till det kort som resan betalts med efter att en återbetalningsansökan gjorts. Tillgodosummor mindre än EUR 10/SEK 100 blir innestående på bokningen i sex månader. Ingen avgift dras från summan i detta fall. Om det gäller ändring av bokning, inget avbokas, kan summan återbetalas kontant oberoende av belopp, ingen avgift dras från dessa summor.

Reguljär resa ("enkelresa")

Har en reguljär t/r-resa bokats (= två enkelresor) måste returresan avbokas senast 24 timmar före returavgången. Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

Resa med hotellövernattning

Avbokning måste ske senast 24 timmar före avresan. Avbeställningsskydd kan även köpas till resor med hotellövernattning.

Om du inte gör hela resan

Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Rutin för återbetalning

Du kan göra din ansökan om återbetalning i samband med avbokningen via internet eller i efterhand genom att gå in på Ändra/Sök bokning.

Vid kontakt med vår resetjänst ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt.

Avbokning av stuga

Om du bokat stuga minst en vecka

Har du bokat din stuga minst en vecka och avbokning sker tidigare än 6 veckor före hyresperioden så återbetalas hela stughyran. Avbokar du senare än 6 veckor innan hyresperioden debiteras 100% förutsatt att stugan ej hyrts ut till annan kund.

Om du bokat stuga ett eller flera dygn

Om du bokat stuga ett eller flera dygn (dock mindre än en vecka) så ska avbokning ske tidigare än tre veckor innan hyresperiodens start. Då återbetalas hela stughyran. Avbokar du senare än tre veckor före hyresperioden debiteras 100% förutsatt att stugan ej hyrts ut till annan kund.

Sjukdom eller olycksfall

Avbokar du som hyresgäst på grund av akut sjukdom som styrks med läkarintyg eller olycksfall/dödsfall som drabbat dig själv eller din maka/make, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken du sammanbor och styrker detta med läkarintyg återbetalas hela stughyran.

Expeditionsavgift återbetalas ej. Läkarintyget sändes till Viking Line inom en månad.


Informationsutskick

I och med att du godkänner resevillkoren samtycker du till att Viking Line får skicka relevant information på sms eller till din e-postadress (båtresor, kryssningar, nyheter, tävlingar, erbjudanden etc). Endast Viking Line kan göra detta, dvs inga andra företag. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen enligt anvisningarna i varje utskick. Din e-postadress samt övriga kontaktuppgifter sparas i en databas som behandlas enligt PuL (ansvarig: Viking Line Abp).


Resevillkor

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Viking Line. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida vilken du ska ta del av.

Viking Line förbehåller sig rätten till ändringar av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer.

Viking Line reserverar sig för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeurekaraktär. I dessa fall är Viking Line inte ersättningsskyldig enligt allmänna paketresevillkor.

En resa som bokats som kryssning kan inte användas som ruttresa. Således är det inte möjligt att använda endast ut- eller returresan med en kryssningsbokning. Om kryssningspassageraren inte reser på utresan, avbokas returresan automatiskt.

Allmänna resevillkor för passagerare och resgods

Rederiet förbehåller sig rätten att vägra transportera passagerare som kan ådra rederiet utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Personer som är berusade eller som stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. Passagerarna är skyldiga att följa Viking Lines ordningsregler samt de direktiv fartygets befälhavare ger för upprätthållande av säkerheten och ordningen ombord. Ordningsreglerna finns till påseende på VL:s kontor, terminaler och fartyg.

Resevillkoren äger, i förening med de av Resebyråbranschens förbund i Finland r.f. och konsumentombudsmannen framförhandlade paketresevillkoren, daterade 30.6.2009, tillämpning på avtal om paketresa för vilka Viking Line Abp är ansvarig researrangör, dock så att resevillkoren äger företräde framom paketresevillkoren.

För passagerarresor med fartyg i Viking Lines trafik gäller följande villkor:

1. Transportör är det transporterande fartygets rederi, Viking Line Abp. Reseavtalet gäller mellan rederiet och passageraren.

2. Passagerare får ej till annan överlåta sin rätt enligt biljett. Den som på annans vägnar anskaffat biljett, skall anses ha fullmakt därtill och att på dennes vägnar godkänna dessa resevillkor.

3. Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras för passagerarens räkning; dock ej när certeparti, fraktsedel eller konossement utfärdas. Handresegods är resgods, inklusive levande djur, som passagerare förvarar i sin hytt, bär med sig eller eljest har i sin vård. Däri inbegripes vad som medförs i eller på fordon.

4. Passagerare får föra med sig resgods i skälig omfattning. Kan resgodset, inklusive handresegods, förorsaka fara eller olägenhet eller kräver det särskild vård, skall passageraren före resans början upplysa transportören om detta. Transportören förbehåller sig rätten att vägra transportera nämnda resgods.

5. Passagerare är skyldiga att iaktta föreskrifter om ordning och säkerhet ombord under resan. Av befälhavaren utsedd person, bl.a. ordningsvakt, ser till att dessa föreskrifter uppföljs. Transportören förbehåller sig rätten att vägra transportera passagerare, som kan ådra transportören utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada en annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Personer, som är berusade eller stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. Passagerare, som löst hyttbiljett, ansvarar för skadegörelse som inträffat i hytten under den resa som biljetten avser.

6. Om passageraren är förhindrad att genomföra resan, måste bokad plats avbokas omgående. För att ha rätt till återbetalning krävs det att avbokningen görs enligt villkoren för avbokning, se Avbokning/återbetalning.

Vid återlösen av biljetter eller återbetalning avdras 10%, eller dock minst 10 EUR/ 100 SEK av bokningens totalpris i expeditionsavgift. Detta avdrag görs inte om passageraren har avbeställningsskydd, kan visa läkarintyg, byter till måltids- eller hyttkategori eller annat arrangemang av lägre pris, eller byter till en annan Viking Line resa utan återbetalning (inom 6 månader). Service- eller expeditionsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas inte. Specialresor har varierande avbokningsregel. Kontrollera reglerna vid bokning.

7. Bokad bil ska vara incheckad och klar att köras ombord senast 30 minuter före avgångstid och i Tallinn 45 minuter före avgångstid. Fordon med höjd över 2,4 m ska vara incheckade senast 45 minuter före avgångstid.

Bilresenär som har köpt Pole position skall vara incheckad och klar att köra ombord senast 45 minuter före avgångstid, samt vid köp av Late check-in skall bilen vara incheckad på Helsingfors–Tallinn–rutten senast 20 minuter och på övriga rutter senast 15 minuter före avgångstid.

Den bil som inte är klar att köras ombord före dessa utsatta tider, har förverkat sin reserverade bilplats. Den bil, som bokats på väntelista, har rätt till bilplats endast ifall det finns utrymme på fartyget.

8. Om transportören eller någon annan denne svarar för har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, är transportören skyldig att ersätta förlust som orsakats av att passageraren avlider eller kommer till skada, eller förlust som förorsakats av skada på passagerarens resgods. Detsamma gäller för förlust som beror på försening av passagerare eller hans resgods.

Vid sjöfartsolycka fastställs ansvaret för passagerarskador och skador på handresgods, samt övrigt resgods enligt EU förordning (EG) 392/2009. Ersättningar vid inställda och försenade avgångar, samt försenad ankomst regleraras av EU förordning (EG) 1177/2010.

9. Passagerare som drabbats av kroppsskada eller lidit förlust av eller drabbats av skada på handresegods vid en icke-sjöfartsolycka erinras om skyldigheten att visa, att skadan eller förlusten beror på händelse, som inträffat under resan, skadans omfattning samt att rederiet orsakat skadan eller förlusten genom fel eller försummelse. Detta gäller ej vid en sjöfartsolycka.

10. Transportören är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller annat särskilt dyrbart resgods, om denne inte har tagit emot egendomen för specifik förvaring.

11. Blir transportörens ansvar vederbörligen fastställt, är dennes ansvar dock begränsat enligt EU-förordning (EG) 392/2009 och sjölagen.

Transportören har alltid rätt att åberopa de lagenliga globalbegränsningsreglerna.

12. Passageraren bär den lagstadgade självrisken för förlust och skada intill följande belopp:

 • a) SDR 150 för varje fordon som skadats.
 • b) SDR 20 för annan resgodsskada.
 • c) SDR 20 för skada p.g.a. försening.

Enligt EU förordningen 392/2009 kan passagerarens självrisk uppgå till:

 • a) SDR 330 för varje fordon som skadats.
 • b) SDR 149 för annan resgodsskada

13. Med SDR avses av Internationella Valutafonden definierad särskild dragningsrätt, som skall omräknas i mynt enligt kursen den dag då säkerhet ställs för ansvarigheten eller då betalning sker. Värdet på en SDR varierar med dagliga valutakursnoteringar och var den 1 juli 2015 EUR 1,26 och SEK 11,64.

14. Oberoende av det ovanstående friskriver sig transportören från ansvaret för:

 • a) personskador och dröjsmålsskador för passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att denne gått iland,
 • b) förlust eller försening av eller skador på handresegods, vari inbegrips gods som passagerare medför i eller på fordon, för tiden innan det har förts ombord och efter att det förts iland.

15. Avgränsningar och förbehåll som ovan har gjorts, gäller även till förmån för fartygets befäl och besättning, expeditörer och agenter, stuvare och andra, vilka transportören ansvarar för. Detsamma gäller fast kravet mot transportören inte baseras på reseavtalet.

16. Talan beträffande transportörens ansvar för transport av passagerare eller resgods kan enligt kärandens val, beroende på rutt, väckas enbart i Finland, Sverige eller Estland.

 • a) vid sjörättsdomstol i den hovrättsdomkrets där transportören har sin hemort eller där han huvudsakligen idkar rörelse, eller
 • b) vid sjörättsdomstol i den hovrättsdomkrets där avgångs- eller destinationsorten enligt befordringsavtalet mellan transportören och passageraren är belägen.

Utöver vad ovan i denna punkt har sagts, gäller för fartyg med finsk, svensk eller estnisk flagg, vad därom stadgas i respektive sjölag.

17. Forumets placering avgör vilken lag som tillämpas.

18. Passageraren eller hans rättsinnehavare skall utan outgrundat uppehåll, skriftligen reklamera till transportören efter att ha fått kännedom om de omständigheter, som grundar ett eventuellt ersättningskrav.

Reklamation vid förlust eller skada på resgods:
Passageraren skall skriftligen underrätta transportören

 • a) vid uppenbar skada på resgods
  • i) i fråga om handresgods, före eller i samband med passagerares landstigning,
  • ii) i fråga om allt annat resgods, före eller i samband med dess utlämnande,
 • b) vid resgodsskada som inte är uppenbar eller vid förlust av resgods, inom femton dagar från dagen för ilandstigningen eller resgodsets utlämnande eller från den tidpunkt då sådant utlämnande skulle ha ägt rum.

Om passageraren inte iakttar dessa föreskrifter skall denne antas ha mottagit resgodset i oskadat skick, såvida inte motsatsen bevisas. Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas om det vid tiden för mottagandet av resgodsets skick varit föremål för gemensam besiktning eller inspektion.

19. Eventuella fordringar upphör, om talan mot transportör ej väcks i laga ordning i fråga om:

 • a) fordran på ersättning p.g.a passagerarens dödsfall eller kroppsskada, inom två år från det ilandstigningen ägt rum eller skulle ha ägt rum samt, om dödsfallet inträffat efter ilandstigningen, inom två år efter dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen.
 • b) fordran på ersättning p.g.a att resgods, inklusive handresgods, gått förlorat eller skadats, inom två år från godset förts iland eller, om godset gått förlorat under resan, från det att ilandsättning skulle ha ägt rum.

20. För övrigt gäller stadgandena i den finska, svenska respektive estniska sjölagen.

21. Dessa resevillkor äger i förening med de av Resebyråbranschens förbund i Finland r.f. och konsumentombudsmannen framförhandlade paketresevillkoren, daterade 30.6.2009, tillämpning på avtal om paketresa för vilka Viking Line Abp är ansvarig researrangör, dock så att resevillkoren äger företräde framom paketresevillkoren.