Medlemsvillkor

Medlemskrav

För att bli medlem i Viking Club Sverige måste du ha fyllt 16 år samt vara folkbokförd och fast bosatt i Sverige, Norge eller Danmark. Medlemskapet är personligt och kostnadsfritt. Det kan inte tecknas av juridisk person (t ex aktiebolag).

Medlemskap, registrering

Anslutning till Viking Club Sverige görs i första hand via internet på vikingline.se. Alternativt kan en särskild anmälningsblankett fyllas i och skickas in (för adress, se medlemsservice nedan). Personer bosatta i Norge och Danmark ombedes skicka in sina personuppgifter per e-post till vikingclubsverige@vikingline.com

Medlemskort

Som bekräftelse på registreringen skickas ett medlemskort med kundnummer till dig. Kortet är personligt och ska uppvisas vid incheckningen i hamnen, ombord och i land för att få rätt till medlemsrabatt. Det kan inte användas för betalning eller kreditinköp. Förloras kortet ska anmälan göras till medlemsservice.

Legitimation

Som medlem i Viking Club Sverige ska du på anmodan kunna styrka din identitet med legitimation.

Personuppgifter

Viking Line Skandinavien AB ansvarar för att dina personuppgifter som inkommer och sparas till följd av medlemskapet i Viking Club Sverige behandlas enligt gällande lag. Uppgifterna används för att administrera medlemskap och rikta erbjudanden till medlemmar.

Viking Line Skandinavien AB kan samla in uppgifter om köpta och genomförda resor eller andra tjänster som rederiet och/eller samarbetspartner tillhandahåller. Exempel på sådan information är avresetidpunkt, biljettyp, betalat pris och varukategori. Syftet är att få vetskap om säsongsmässiga och andra variationer i medlemmarnas resande och köpbeteende.

Viking Line Skandinavien AB förbinder sig att inte sälja eller på annat sätt erbjuda personuppgifterna till någon så kallad tredje part med vilken inget resesamarbete finns.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom din anmälan/registrering till medlemskap, eller genom att du använder medlemskortet, samtycker du till att personuppgifterna får behandlas enligt medlemsreglerna.

Du medger samtidigt att vi får använda ditt personnummer för tidigare nämnda ändamål. Du godkänner också att information och marknadsföringsmaterial får skickas till dig per e-post, vanlig post samt SMS och MMS.

Förändringar

Om du är folkbokförd i Sverige uppdateras namn- och adressändringar automatiskt. Övriga uppgifter t ex telefonnummer och e-postadress måste du själv uppdatera. Det gör du på Viking Lines webbplats eller via någon av klubbens övriga kontaktvägar. Du bör hålla dig underrättad om ändringar inom Viking Club Sveriges förmåner och regler.

Avslutande av medlemskap

Du kan när som helst avsluta medlemskapet. Det gör du skriftligen till medlemsservice eller via vikingline.se. Viking Line Skandinavien AB förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap på grund av missbruk från medlemmens sida, till exempel om reglerna inte följs, om felaktiga kontaktuppgifter uppges eller om kortet utnyttjats på obehörigt sätt.

Ansvar

Viking Line Skandinavien AB friskriver sig från ansvar för eventuell skada som kan orsakas medlemmen till följd av att denne har hanterat sitt lösenord eller kort oförsiktigt.

Medlemsservice

E-post vikingclubsverige@vikingline.com
Tel 08-452 40 00
Adress Viking Club, Box 4069, 131 04 Nacka


Medlemsservice
08-452 40 00

vikingclubsverige@vikingline.com