Tack för dina synpunkter!

De vidarebefordras till berörda avdelningar och de ansvariga personerna där.

Dina synpunkter har stor betydelse när vi utvecklar vår service och våra produkter.

Om du skickat en reklamation kommer våra handläggare att kontakta dig, men beroende på
ärendets art kan svarstiden vara upp till ca 2 veckor.

Vi hoppas få nöjet att snart se dig ombord igen!