Planerade uppehåll/trafikavvikelser

I nuläget har vi inga rapporterade trafikstörningar.

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Stockholm–Mariehamn

M/S Cinderella

Jultrafik 2016:
M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12 2016 efter ankomst till Stockholm kl 15.15. Trafiken upptas den 25/12 2016 kl 18.00.
M/S Cinderella gör en separat julkryssning.

Julkryssning från Stockholm, M/S Cinderella:
24/12 Avg. Stockholm kl 13.00
25/12 Ank. Mariehamn kl 06.00
25/12 Avg. Mariehamn kl 09.00
25/12 Ank. Stockholm kl 15.15

2017

Dockning januari 2017

M/S Cinderella tas ur trafik 1/1 kl 15.15 i Stockholm. Åter i trafik 19/1 kl 18.00 i Stockholm.

Charter-kryssning till Åbo 5–7/2 2017

Whiskymässa 16–18/2 2017

Justerade ankomst- och avgångstider i Mariehamn 17–19/2:
Ankomst Mariehamn kl. 05.30
Avgång Mariehamn kl. 06.00


Kapellskär–Mariehamn
M/S Rosella

Jultrafik 2016

Uppehåll i ordinarie trafiken den 23/12 2016 kl 23.20.
Trafiken återupptas 26/12 2016 kl 12.45 enligt söndagsturlista.

Nyårstrafik 2016

På nyårsafton 31/12 trafikerar M/S Rosella med 2 turer; avgång kl 07.30 från Mariehamn och kl 14.45 från Kapellskär.
På nyårsdagen 1/1 2017 trafik enligt söndagstidtabell.

Trafikuppehåll 9/1–2/2 2017

M/S Rosella ur trafik söndagen den 8/1 kl. 23.20 i Mariehamn. Åter i trafik fredagen den 3/2 kl. 07.30 i Mariehamn.

Sportlov 2017:

Söndagen den 19/2 trafik enligt högsäongsturlista.

Påsk 2017:

13–17/4 trafik enligt högsäsongsturlista.

Första Maj 2017:

På Valborgsmässoafton 30/4 och Första Maj 1/5 trafik enligt högsäsongsturlista.

Kristi Himmelsfärd 2017:

24–25/5 samt söndagen den 28/5 trafik enligt högsäsongsturlista.

Sveriges nationaldag 2017:

4–6/6 trafik enligt högsäsongsturlista.

Midsommar 2017:

23/6 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
24/6 trafik enligt söndagsturlista.

Jul 2017:

24–25/12 ingen trafik.
26/12 trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2017:

31/12 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
1/1 trafik enligt söndagsturlista.


Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo

Jultrafik 2016

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12 2016 efter kvällsankomst till Åbo kl 19.50 (Viking Grace) och den 24/12 2016 efter morgonankomst till Åbo kl 07.35 (Amorella).
Trafiken återupptas 25/12 2016 i Åbo kl 20.55 och i Åbo den 26/12 2016 kl 08.45.
M/S Viking Grace gör en separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace
24/12 Avg. Åbo kl 14.00
24/12 Ank. Långnäs kl 20.00
24/12 Avg. Långnäs kl 20.05
25/12 Ank. Stockholm kl 03.00
25/12 Avg. Stockholm kl 04.00
25/12 Ank. Långnäs kl 13.25
25/12 Avg. Långnäs kl 13.30
25/12 Ank. Åbo kl 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2/4 kl 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5/4 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3/4 kl 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6/4 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2017:

M/S Viking Grace ur trafik 10/9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik 13/9 kl. 20.55 i Åbo.


Stockholm–Åbo

Jultrafik 2016

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12 2016 efter kvällsankomst till Åbo kl 19.50 (Viking Grace) och den 24/12 2016 efter morgonankomst till Åbo kl 07.35 (Amorella).
Trafiken återupptas 25/12 2016 i Åbo kl 20.55 och i Åbo den 26/12 2016 kl 08.45.
M/S Viking Grace gör en separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace
24/12 Avg. Åbo kl 14.00
24/12 Ank. Långnäs kl 20.00
24/12 Avg. Långnäs kl 20.05
25/12 Ank. Stockholm kl 03.00
25/12 Avg. Stockholm kl 04.00
25/12 Ank. Långnäs kl 13.25
25/12 Avg. Långnäs kl 13.30
25/12 Ank. Åbo kl 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2/4 kl 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5/4 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3/4 kl 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6/4 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2017:

M/S Viking Grace ur trafik 10/9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik 13/9 kl. 20.55 i Åbo.


Stockholm–Helsingfors

Jultrafik 2016

Uppehåll 24/12 2016 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl 10.10 och till Stockholm kl 10.00. Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26/12 2016.
M/S Mariella och M/S Gabriella gör separata julkryssningar.

Julkryssning från Stockholm, M/S Gabriella
24/12 Avg. Stockholm kl 14.00
24/12 Ank. Mariehamn kl 21.45
24/12 Avg. Mariehamn kl 21.50
25/12 Ank. Helsingfors kl 10.00
25/12 Avg. Helsingfors kl 16.00
26/12 Ank. Mariehamn kl 04.30
26/12 Avg. Mariehamn kl 04.35
26/12 Ank. Stockholm kl 12.00

Julkryssning från Helsingfors, M/S Mariella
24/12 Avg. Helsingfors kl 14.00
25/12 Ank. Mariehamn kl 03.30
25/12 Avg. Mariehamn kl 03.35
25/12 Ank. Stockholm kl 10.00
25/12 Avg. Stockholm kl 15.00
25/12 Ank. Mariehamn kl 23.30
25/12 Avg. Mariehamn kl 23.35
26/12 Ank. Helsingfors kl 12.00

2017

M/S Gabriella

Charter-kryssning Helsingfors–Tallinn 3–4/2 & 4–5/2 2017.

Avgång Helsingfors kl 16.00
Ankomst Tallinn kl 20.00
Avgång Tallinn kl 20.30
Ankomst Helsingfors kl 13.00

Dockning hösten 2017

M/S Mariella ur trafik söndagen den 10/9 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik fredagen den 22/9 kl. 17.30.

Helsingfors–Tallinn

Jultrafik 2016

M/S Viking XPRS har uppehåll i den ordinarie trafiken 24/12 2016 i Tallinn kl 14.00. Ingen övernattning i Tallinn. Trafiken återupptas den 25/12 2016 kl 16.30 i Tallinn.

2017

Dockning 16–30/1 2017, M/S Viking XPRS

M/S Viking XPRS ur trafik söndagen den 15/1 kl. 22.30 i Tallinn. Åter i trafik måndagen den 30/1 kl. 11.30 i Helsingfors.

M/S Rosella ersätter M/S Viking XPRS på rutten Helsingfors–Tallinn under dockningsperioden.

Charter-kryssning 3–4/2 & 4–5/2, M/S Gabriella

ABI-kryssningar 16–17/2 & 17–18/2, M/S Mariella

Avgång Helsingfors kl 16.00
Ankomst Tallinn kl 20.00
Avgång Tallinn kl 20.30
Ankomst Helsingfors kl 13.00