Forum Marinum – här börjar havet!

Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt specialmuseum för sjöfarten och är också Finlands Flottmuseum.

Forum Marinum är både ett saltstänkt besöksmål och ett ställe där man kan ordna möten och publika evenemang.

Centret har en betydande flotta av museifartyg: två stora segelfartyg, fyra örlogsfartyg och flera mindre båtar, från en ångdriven hamnbogserare till en polisbåt. Museiskeppen är öppna under sommarmånaderna och har utställningar året runt.

Genom att visa Viking Club-kort vid Forum Marinums museikassa får du 15% rabatt på entrén till museets utställningar. Med rabatten är priset 6,80€/vuxen, 4,25€/barn (ord pris 8€/vuxen, 5€/barn). Priset kan variera beroende på aktuell utställning.

Forum Marinum är öppet tisdag–söndag kl 11.00–19.00 och ligger bara ett stenkast från Åbo hamn. Under sommaren (juni–augusti) är det öppet dagligen kl 11.00–19.00, med undantag av 23 juni 2016 då museet stänger kl 15.00.

Se utställningen "Ubåtarna återvänder till Aura ås stränder"

Den nya utställningen erbjuder en genomskärningsblick av ubåtarnas verksamhet såväl i krig som under fredstid. Utställda finns enastående föremål framtagna ur förrådens gömmor och till och med upplyfta från havets botten, veteraners berättelser, fotografier och filmmaterial.

Utöver utställningen som tidigare visats på Krigsmuseet i Helsingfors, presenterar Forum Marinum genom aldrig tidigare publicerade historiska fotografier flottans ubåtar i byggnadsskedet i Åbo. På utställningen visas också världens största samling ubåtsfrimärken offentligt, för första gången någonsin. 

Utställningen Ubåtar i Finland erbjuder utställningsbesökarna en fascinerande inblick i nyare inhemskt ubåtskunnande. Inne i utställningen finns nämligen en helt riktig ubåt, minituristubåten Inati, byggd i Reso år 1993.

Utställningen pågår till och med 31 december 2016.